Betingelser

Vennligst les betingelsene før du gjennomfører et kjøp fra Lene Gunvaldsen. 

1. Innledning 

Disse vilkårene gjelder dine kjøp fra Lene Gunvaldsen ENK. Se vilkår spesifisert for hvert enkelt produkt i listen under. 

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt kjøpet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid. 

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende. 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på hjelp @ lenegunvaldsen.no. 

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen. 

2. Avtalens parter: 

Selger er Lene Gunvaldsen ENK. 

Adresse: Kvernhusheia 46 B, 4634 Kristiansand 

Telefon: 97166356 

Orgnr: 917364427 MVA (heretter kalt selger). 

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper). 

4. Vilkår for produkter 

a) Medlemsportalen Businesstrategi 

Medlemsportalen Businesstrategi er en medlemsportal som hjelper deg med å jobbe mer strategisk og bygge opp businessen din. Du får nytt innhold hver måned, bestående av en minitrening, en ressurs, en livesending og i dybden. To ganger i året er det Mastermindmåned der du ikke får dette innholdet, men får annet innhold i stedet, til samme verdi. Det kan være Zoom-møter, en workshop eller liknende. 

Businesstrategi inneholder ikke 1-1-jobbing med meg. All support og oppfølgning fra meg foregår i en lukket Facebookgruppe og via de månedlige livesendingene. 

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater. 

Medlemskapet innebærer en kontinuerlig tilgang til innholdet i portalen og Facebookgruppen. Tilgangen varer så lenge medlemskapet varer. 

Ansvar: 

Lene Gunvaldsen forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3. 

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater. 

Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebookgruppen, og vilkårene i denne avtalen. 

Kjøper forstår at Lene Gunvaldsen eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at du tjener mer eller skalerer opp bedriften din. Lene Gunvaldsen forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til, å innføre strategier og jobbe med å bygge opp bedriften din. 

Kommunikasjon: 

All kommunikasjon skjer på e-post eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager. 

b) Businesstrategi+ 

Businesstrategi+, også kalt BS+, er et eget produkt som kommer i tillegg til Businesstrategi. Det er et eget abonnement, som kommer i tillegg til abonnementet i Businesstrategi. 

Det er kun tilgjengelig for aktive medlemmer i Businesstrategi. Avslutter du abonnementet ditt i Businesstrategi, vil abonnementet på Businesstrategi+ også bli avsluttet. 

Medlemskapet innebærer et møte i måneden via Zoom. Møtet var i inntil 2 timer. Det er ikke opptak av møtene, så du må delta live for å få dem med deg. 

Ansvar: 

Lene Gunvaldsen forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3. 

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater. 

Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebookgruppen for Businesstrategi, og vilkårene i denne avtalen. 

Kjøper forstår at Lene Gunvaldsen eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at du tjener mer på businessen din. Lene Gunvaldsen forplikter seg til å tilrettelegge spørsmål og svar med de andre medlemmene i på Zoom-møtene. 

Kommunikasjon: 

All kommunikasjon skjer på e-post eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager. 

c) Medlemsportalen HabitBingo 

HabitBingo hjelper deg til å få gjort alle de små oppgavene og få mer fremdrift i businessen ved å gi deg bingobrett med oppgaver. Den gir deg små push og gjør jobbingen gøyere. 

Ansvar: 

Lene Gunvaldsen forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3. 

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater. 

Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebookgruppen, og vilkårene i denne avtalen. 

Kjøper forstår at Lene Gunvaldsen eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at du tjener mer på medlemsportalen din eller skalerer opp medlemsportalen din. Lene Gunvaldsen forplikter seg til å gi deg et nytt bingobrett hver måned. 

Kommunikasjon: 

All kommunikasjon skjer på e-post eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager. 

d) Mastermind-gruppe om medlemsportal 

Formålet med dette produktet er at du skal kunne planlegge, lage og lansere din egen medlemsportal i løpet av programmets varighet. 

Deltakelse i programmet foregår ved en søknadsprosess. Alle kan søke, og du søker via et søknadsskjema Lene Gunvaldsen har laget innen fristen som oppgis. Det er maks 10 deltakere, og Lene Gunvaldsen velger ut dem som passer best til å delta, både basert på svar som oppgis og for å skape den beste kombinasjonen av medlemmer i gruppen. 

Du kan bli kontaktet av Lene Gunvaldsen med spørsmål rundt søknaden din. 

Alle som blir akseptert inn i programmet får beskjed via e-post, og må offisielt akseptere plassen ved å svare skriftlig tilbake. 

Programmet går over 13 uker. Uke 1-11 består av at du lager medlemsportalen din. Uke 12 lanserer du den. Uke 13 er evaluering og videre tips og jobbing. 

Som deltaker forplikter du deg til å lansere medlemsportalen din i uke 12, det er en forutsetning for å delta. 

Du får en e-post med en arbeidsbok hver mandag. Arbeidsboken inneholder ukens tema og oppgaver du skal fullføre i løpet av den uken. 

Ved oppstart får du en 30 minutters 1-1-samtale via Zoom med meg, der du kan stille spørsmål og vi snakker litt om dine planer for medlemsportalen din. Du får e-post der du kan velge blant tidspunkt og lenke til møtet når du blir akseptert som deltaker. 

Som deltaker får du tilgang til en egen lukket Facebookgruppe i de 13 ukene programmet varer. 

Det er 5 felles Zoom-møter etter at programmet har startet. Varigheten på disse møtene varierer fra 1 til 3 timer. Du får informasjon om tidspunkt og lenke til møtene via e-post og i den lukkede Facebookgruppen for programmet. 

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt på hjelp @ lenegunvaldsen.no 

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater. 

Ansvar: 

Lene Gunvaldsen forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3. 

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater. 

Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebookgruppen, og vilkårene i denne avtalen. 

Kjøper forstår at Lene Gunvaldsen eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at du klarer å fullføre og lansere medlemsportalen din til den gitte datoen. Lene Gunvaldsen forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til å kunne planlegge, lage og lansere medlemsportal i løpet av de 13 ukene. 

Kommunikasjon: 

All kommunikasjon skjer på e-post eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager. 

4. Pris og betaling 

a) Medlemsportalene Businesstrategi og Businesstrategi+ 

Prisen varierer etter når du meldte deg inn. Dersom du har valgt årsmedlemskapet får du to måneder gratis. 

Medlemsavgiften vil være den samme i hele din medlemsperiode. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder. 

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 

Avtalen løper til du sier den opp. Det vil si at du vil trekkes en gang pr måned for det samme beløpet ved månedsmedlemskap, og en gang pr år ved årsmedlemskap. 

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 2 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av både portalen og Facebookgruppen, og miste dine tilganger. 

b) Mastermind-gruppe om medlemsportal 

Pris er 50.000 kroner (MVA-fritt). 

Betaling skjer enten ved engangsbetaling eller ved delbetaling på kr 12.500 kroner over 4 måneder. 

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort ved aksept til programmet. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.   

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 2 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av programmet og Facebookgruppen, og miste dine tilganger. 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker. Angreskjema og opplysninger om angrerett ligger vedlagt. 

5. Varighet og oppsigelse 

a) Medlemsportalene Businesstrategi og Businesstrategi+ 

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift og til du sier den opp selv. 

Medlemskapet har ingen bindingstid, det vil si at utmelding fra deg får virkning fra du sier ifra. Du har tilgang til abonnementet og innholdet ut den måneden du allerede har betalt for. 

Ved årsmedlemskap har du valgt å binde deg til et år om gangen. Dersom du ikke sier opp medlemskapet vil du automatisk trekkes for et nytt år ved utgangen av årsmedlemskapet. Dersom du ikke ønsker å binde deg for et nytt år må du gi beskjed senest 14 dager etter ny årsavgift er trukket. 

Oppsigelse skjer ved at du selv melder deg ut inne på innstillingene i portalen, eller sender en e-post til hjelp @ lenegunvaldsen.no. 

Ved henvendelse til selger om oppsigelse, må det gis beskjed om minst 24 timer i forkant for å være sikker på at det er tid til å avslutte før nytt trekk gjennomføres. Gir du beskjed etter det kan selger ikke garantere at det rekkes å avsluttes før et nytt trekk gjennomføres. Du vil da ikke få refundert summen, men abonnementet vil bli avsluttet og du vil ikke bli trukket neste måned. Du har tilgang til abonnementet og innholdet ut den måneden du allerede har betalt for. 

Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til verken innholdet i portalen eller Facebookgruppen. 

b) Mastermind-gruppe om medlemsportal 

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen) avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter. 

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. 

 Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Angrerett”. 

6. Angrerett 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker. Angreskjema finner du vedlagt her. 

7. Mislighold og ansvar 

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å trekke tilbake dine tilganger til medlemskapet (portalen og Facebookgruppen) uten nærmere advarsel. 

8. Force Majeure 

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. 

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt. 

9. Betingelser for bruk 

a) Medlemsportalen Businesstrategi og Businesstrategi+ 

Medlemskapet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Det er altså verken lov å gi bort, dele opp eller selge videre. 

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre. 

Medlemskapet er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre. 

b) Mastermind-gruppe om medlemsportal 

Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. 

Allmenn tilgjengelig informasjon, står kjøper fritt til å dele videre. 

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre. 

10. Konfidensialitet: 

Deltagelse i programmene medfører at du vil kunne få informasjon om Lene Gunvaldsen ENK, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette. 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater. 

11. Endringer: 

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. 

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside. 

12. Konfliktløsning 

Det er viktig for selskapet at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig. 

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg. 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett. 

Kontakt: 

Lene Gunvaldsen 

Telefon: 97166356 

E-post: lene @ lenegunvaldsen.no 

Sist endret: 7.8.2022